Registrering av Bluetooth®-enhet

Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter anslutna samtidigt. En telefon och en media-enhet, vilka det är möjligt att växla mellan. Det är även möjligt att ringa med telefonen och samtidigt strömma ljudfiler. Det är möjligt att ansluta bilen till internet via mobiltelefonens internetuppkoppling.

Maximalt 15 Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet. Efter registreringen behöver enheten inte längre vara synlig/sökbar, utan enbart ha Bluetooth® aktiverat.

 OBS

Om telefonens operativsystem uppdateras är det möjligt att registreringen av telefon bryts. Ta då bort telefonen, se Ta bort Bluetooth®-enhet och anslut den sedan på nytt.

Anslutning av extern enhet sker på olika sätt beroende på om enheten har varit ansluten tidigare eller inte. Anslutningsalternativen nedan utgår ifrån att det är första gången enheten ska anslutas (registreras) och att ingen annan enhet är ansluten. Anslutningsalternativen visar anslutning av telefon. Anslutning av mediaenhet görs på samma sätt men med utgångspunkt från huvudkällan MEDIA.

Det finns två möjligheter att ansluta enheter, antingen söka den externa enheten från bilen eller söka bilen från den externa enheten. Fungerar inte det ena alternativet pröva med det andra.

Om du inte redan befinner dig i normalvyn för telefon, tryck på TEL i mittkonsolen.

P3-1346-x60-TEL normal view
Exempel på normalvy för telefon.

Alternativ 1 – sök extern enhet via bilens menysystem

Gör den externa enheten sökbar/synlig via Bluetooth®, se den externa enhetens manual eller www.volvocars.com.
I telefonkällans normalvy tryck på OK/MENU och välj Sök ny telefon (för mediaenhet Sök ny enhet).
Bilen söker nu efter tillgängliga Bluetooth®-enheter, vilket kan ta ca. en minut.
Välj den Bluetooth®-enhet som ska anslutas i listan, tryck OK/MENU.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i den externa enheten. Välj i så fall att acceptera på båda ställen.
Välj att acceptera eller avvisa eventuella val för kontakter och meddelanden i telefonen.
Den externa enheten är nu ansluten.

Misslyckades anslutningen, tryck EXIT och anslut enligt Alternativ 2.

Alternativ 2 – Sök bilen med den externa enhetens Bluetooth®-funktion

I telefonkällans normalvy tryck på OK/MENU, välj Försätt bilen i synligt läge och bekräfta med OK/MENU.
Sök med den externa enheten efter Bluetooth®-enheter.
Enheten söker nu efter tillgängliga Bluetooth®-enheter, vilket kan ta ca. en minut.
Välj bilens namn på den externa enhetens skärm.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i externa enheten. Välj i så fall att acceptera på båda ställen.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa eventuella val för telefonens kontakter och meddelanden.
Den externa enheten är nu ansluten.

När den externa enheten är ansluten visas den externa enhetens Bluetooth®-namn i bilens bildskärm och enheten kan styras från bilen.