Körfältsassistans (LDW)*

Uppgiften för Körfältsassistans (Lane Departure Warning) är att på motorvägar och liknande större leder, hjälpa föraren reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar eget körfält.

Körfältassistans LDW eller LKA

Körfältsassistans finns i två versioner:

  • LDW – Lane Departure Warning – varnar föraren med ljud eller med vibrationer i ratten.
  • LKA – Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) – styr bilen tillbaka in i körfältet och/eller varnar föraren med ljud eller med vibrationer i ratten.

Bilen levereras med ett av dessa två system – marknad och motoralternativ avgör vilket av systemen bilen är utrustad med.

Vid osäkerhet huruvida bilen har LDW eller LKA:

  • Öppna menysystemet MY CAR och sök fram Förarstödsystem – där står angivet Lane Departure Warning om bilen har LDW eller Körfältsassistans för LKA.

Princip för LDW

P4-1220-LKA - Princip
(Bilden är schematisk – ej modellspecifik.)

En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.

P4-1220-LKA Princip Varning+Styrhjälp
Varning med rattvibrationer1.

Om bilen korsar en av sidolinjerna varnas föraren med en ljudsignal eller med vibrationer i ratten. Rattvibrationerna varierar – ju längre tid bilen går över sidolinjen, desto längre vibration.

 OBS

Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle hjulen korsar en linje. Inget larm hörs alltså när bilen har en linje mellan hjulen.

 Varning

Körfältsassistans är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Bilden visar 3 st vibrationer då sidolinjen passeras.