Motorhuv – öppna och stänga

Motorhuven kan öppnas när handtaget i kupén vridits medurs och spärren vid kylargrillen förts åt vänster.

P3-1020-S60/V60-Opening Hood 1
Handtaget för huvöppning är alltid på vänster sida.
P3-1020-S60/V60-Opening Hood 2
Ikon grå fyrkant 1

Vrid handtaget ungefär 20-25 grader medurs. Det hörs när spärren släpper.

Ikon grå fyrkant 2

För spärren åt vänster och öppna huven. (Spärrhaken sitter mellan strålkastare och kylargrill, se bild.)

 Varning

Kontrollera att huven låser ordentligt vid stängning.

Var det här till hjälp?