Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr

Det löstagbara nyckelbladet kan användas om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om nyckelns batteri tagit slut.

Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln – t.ex. om batterierna är slut – kan vänster framdörr låsas upp på följande sätt:

Lås upp vänster framdörr med nyckelbladet i dörrhandtagets låscylinder. För bild och mer information, se Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad .

 OBS

När dörren låsts upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses larmet.
Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.

För bil med nyckelfritt start- och låssystem, se Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad .

  1. * Tillval/tillbehör.