V60

2016 Late

Inspektion och service av systemet för fordonsgas*1

Systemet för fordonsgas ska regelbundet inspekteras av en auktoriserad verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

 Varning

Gasen är komprimerad till högt tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Försök aldrig själv demontera eller justera gassystemet eller dess ingående komponenter – risk finns då för allvarlig personskada.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Gäller modellvariant Bi-Fuel.

Var det här till hjälp?