Löstagbar dragkrok* – fastsättning/borttagning

Fastsättning/borttagning av den löstagbara dragkroken görs på följande sätt:

Fastsättning

P3 V60H y2 Krokkåpa AV
Ikon grå fyrkant 1

Ta bort skyddskåpan genom att först trycka in spärren Ikon röd pil 1 och sedan dra kåpan rakt bakåt Ikon röd pil 2.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 2
Ikon grå fyrkant 2

Kontrollera att mekanismen är i upplåst läge genom att vrida nyckeln medurs.

3007 dragkrok, ditsättning kuldel 3
Ikon grå fyrkant 3

Indikatorfönstret ska visa rött.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 4
Ikon grå fyrkant 4

Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick hörs.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 5
Ikon grå fyrkant 5

Indikatorfönstret ska visa grönt.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 6
Ikon grå fyrkant 6

Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 7
Ikon grå fyrkant 7

Kontrollera att dragkroken sitter fast genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.

 Varning

Om dragkroken inte sitter korrekt ska den tas loss och sättas fast igen enligt tidigare steg.

 Viktigt

Smörj bara in kulan för draghandsken, resten av dragkroken ska vara ren och torr.
p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 8
Ikon grå fyrkant 8

Säkerhetsvajer.

 Varning

Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.

Borttagning av dragkrok

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 1
Ikon grå fyrkant 1

Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 2
Ikon grå fyrkant 2

Tryck in låsratten Ikon röd pil 1 och vrid den moturs Ikon röd pil 2 tills ett klick hörs.

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 3
Ikon grå fyrkant 3

Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och håll ned samtidigt som dragkroken dras ut bakåt och uppåt.

 Varning

Förankra dragkroken på ett säkert sätt om den förvaras i bilen, se Löstagbar dragkrok* – förvaring.
P3 V60H y2 Krokkåpa PÅ
Ikon grå fyrkant 4

Skjut på skyddskåpan tills den snäpper fast.

  1. * Tillval/tillbehör.