V60

2016 Late

Fartbegränsare – avstängning

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar
Rattens knappsats och kombiinstrument.
  1. Ikon röd cirkel 1Fartbegränsare – På/Av.
  2. Ikon röd cirkel 2Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
  3. Ikon röd cirkel 3 Beredskapsläge.
  4. Ikon röd cirkel 4Aktivera och justera maxhastighet.
  5. Ikon röd cirkel 5Vald hastighet.
  6. Ikon röd cirkel 6Fartbegränsare aktiv.

För att stänga av Fartbegränsaren:

Tryck på rattknapp P3-1020-sv60 Symbol txt Speed LIMiter.

Kombiinstrumentets symbol för Fartbegränsare (6) och markering för inställd hastighet (5) slocknar – därmed raderas den inställda/lagrade hastigheten och kan sedan inte återupptas med Ikon farthållare 5-knappen.

Föraren kan därefter med gaspedalen åter välja hastighet utan begränsning.

Var det här till hjälp?