V60

2016 Late

Däcktrycksövervakning (TPMS)*1 – åtgärda lågt däcktryck

När däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) varnar är däcktrycket för lågt i ett eller flera av bilens däck.

Om ett däcktrycksmeddelande har visats och TPMS-kontrollampan har tänts:

Kontrollera däcktrycket på det/de indikerade däcket/en med en däcktrycksmätare.
Pumpa däcket/en till korrekt tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
I vissa fall kan det vara nödvändigt att köra bilen i några minuter i en hastighet över 30 km/h (20 mph) för att få bort meddelandet. Då släcks TPMS-kontrollampan också.

 OBS

  • TPMS-systemet använder sig av ett s.k. kompenserat tryckvärde, baserat på både däck- och yttertemperaturen. Detta medför att däcktrycket kan skilja sig något från de rekommenderade trycken som anges på däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr). Därför kan det vara nödvändigt att pumpa däcken till ett något högre tryck för att få bort ett lågdäcktrycksmeddelande.
  • För att undvika fel däcktryck bör trycket kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har körts). Efter några kilometers körning blir däcken varma och trycket högre.

 Varning

  • Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar kontroll över bilen.
  • Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Endast möjlig på S60/V60 Polestar med 350 hk.

Var det här till hjälp?