Internetkarta1 – handhavande

Så här gör du för att starta internetkartan och planera resan för att sedan bli vägledd till angivet resmål.

För grundläggande hantering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering. Mer ingående beskrivningar visas i respektive avsnitt. För att skriva och söka i internetkartan används teckenhjulet och det numeriska tangentbordet.

För att kunna använda internetkartan måste bilen först vara ansluten till internet.
Starta internetkartan genom att trycka på NAV-knappen i mittkonsolen.
Acceptera delning av bilens position.

 OBS

Utan acceptans fungerar inte internetkartan.

För att stänga av delningen, tryck i källans normalvy på OK/MENU, välj Inställningar och bocka ur valet Dela position.

Välj resvägsalternativ (t.ex. vägtyp, tunnlar, färjor).
Välj kartalternativ (t.ex. fullskärm, karttyp, positionsinfo).
Bilens position visas på internetkartan tillsammans med trafikinformation och valda intressepunkter (POI).

Visa resväg

Visa översiktskarta på resväg, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj ResvägKarta över kvarvarande resväg.

Visa detaljerad resvägsinformation.

Byt resmål

Byte av resmål görs genom att ange resmål.

Avbryt/återuppta vägledning

I källans normalvy tryck på OK/MENU och välj Avbryt/återuppta vägledning.

Ägarbyte av bil

Vid ägarbyte är det viktigt att återställa all användardata och systeminställningar till ursprunglig fabriksinställning, se Ägarbyte.

  1. 1 Gäller vissa marknader.