Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler och meddelanden

Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet.

Kombiinstrumentet visar med symboler, grafik och text när olika moment ska utföras.

Kombiinstrumentet kan visa olika kombinationer av symboler och text med varierande innebörd – ibland med ett självförklarande råd om lämplig åtgärd.

Om ett meddelande säger att PAP är ur funktion rekommenderas kontakt med en auktoriserad Volvoverkstad.

  1. * Tillval/tillbehör.