Menyöversikt – DVD-Video

Översikt av möjliga val och inställningar för DVD-Video.

Pop-up-meny DVD-Video

Tryck på OK/MENU då en videofil spelas för att komma åt pop-up-menyn.

Bildinställningar
Bildinställningar
Video-DVD meny
Ljud och media – hantera systemet
DVD-skivans meny
Uppspelning och navigering av DVD-Videoskivor