CTA*

BLIS-funktionen CTA (Cross Traffic Alert) är en förarhjälp avsedd att varna för korsande trafik då bilen backas. CTA är ett komplement till BLIS.

Aktivera/deaktivera CTA

CTA aktiveras vid motorstart vilket bekräftas av att dörrpanelernas indikeringslampor för BLIS blinkar en gång.

P3-sv60/V60H Parkeringshjälp På-/Av-knapp
På/Av för sensorerna till Parkeringshjälp och CTA.

CTA-funktionen kan separat stängas av/aktiveras med Parkeringshjälpens På/Av-knapp. BLIS-lamporna blinkar till en gång vid återaktivering.

BLIS-funktionen är dock fortsatt aktiverad efter att CTA stängts av.

 Varning

CTA är ett kompletterande hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer.

CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.

CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att backa på ett trafiksäkert sätt.

När fungerar CTA

P4-1220-CrossTrafficAlert Princip
Princip för CTA.

CTA kompletterar BLIS-funktionen genom att under backning kunna se korsande trafik från sidan, t.ex. då bilen backas ut från en parkering.

CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka fordon – i gynnsamma fall kan även mindre föremål som cyklar samt fotgängare upptäckas.

CTA är endast aktiv under backning och aktiveras automatiskt då växellådans backläge väljs.

  • En akustisk signal varnar då CTA upptäckt att något närmar sig från sidan – ljudet hörs i vänster eller höger högtalare beroende av från vilket håll objektet närmar sig.
  • CTA varnar också genom att BLIS-lamporna tänds.
  • En varning visas även med en tänd ikon i bildskärmens PAS-grafik.

Begränsningar

CTA fungerar inte optimalt i alla situationer utan har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon eller skymmande föremål.

Här följer några exempel på när CTA:s "synfält" från början kan vara begränsad och annalkande fordon därför inte kan upptäckas förrän de är mycket nära:

P4-1320-CrossTrafficAlert Princip-Exception1
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
  1. Ikon röd cirkel 1Blind CTA-sektor.
  2. Ikon röd cirkel 2Sektor där CTA kan detektera/"se".
P4-1320-CrossTrafficAlert Princip-Exception2
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt "blind" åt ena sidan.

Då det egna fordonet långsamt backas, ändras dock vinkeln i förhållande till bilen/föremålet som skymmer varvid den blinda sektorn snabbt minskar.

Exempel på ytterligare begränsningar:

  • Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar. CTA kan inte detektera detta tillstånd.
  • CTA deaktiveras då ett släpfordon ansluts till bilens elsystem.

 Viktigt

Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas komponenter eller omlackering av stötfångare får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Underhåll

BLIS-och CTA-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare.

P3-1420-v60 CrossTrafficAlert sensor
Håll denna yta ren – även på vänster sida.
  • För optimal funktion är det viktigt att ytorna framför sensorerna hålls rena.
  • Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom sensorernas yta.
  1. * Tillval/tillbehör.