V60

2016 Late

Låsning/upplåsning – baklucka

Bakluckan kan öppnas, låsas och låsas upp på flera sätt.

Manuell öppning

P3-v60/V60H Baklucka öppningshandtag
Gummiplatta med elektrisk kontakt.

Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås. För att öppna:

  1. Tryck lätt på den breda av de två gummerade tryckplattorna under ytterhandtaget – låset frikopplas.
  2. Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan helt.

 Viktigt

  • Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den gummerade plattan.
  • Lägg inte lyftkraften på gummiplattan vid öppning av bakluckan – lyft i handtaget. För stor kraft kan skada gummiplattans elektriska kontakt.

Upplåsning med fjärrnyckel

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

Med fjärrnyckelns P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock-knapp kan bakluckan ensam avlarmas* och låsas upp.

Låsindikatorn på instrumentpanelen slutar blinka för att visa att inte hela bilen är låst och larmets* nivå- och rörelsesensorer samt sensorerna för öppning av bakluckan kopplas bort.

Dörrarna förblir låsta och larmade.

  • Bakluckan låses upp men förblir stängd – tryck lätt på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget och lyft luckan.

Öppnas inte luckan inom 2 minuter låses den igen och larmet återaktiveras.

Upplåsning från bilens insida

P3-13w20-S60/V60/V60H/XC60 Lock/unlock tailgate from inside
Ikon röd cirkel 1Upplåsning baklucka
För att låsa upp bakluckan:
Tryck på belysningspanelens knapp (1).
Luckan låses upp och kan öppnas inom 2 minuter (om bilen är låst inifrån).

Låsning med fjärrnyckel

Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning P3-820 Remote key - Icon Lock, se Fjärrnyckel – funktioner.
Låsindikatorn på instrumentpanelen börjar blinka vilket innebär att bilen är låst och larmet* har aktiverats.
  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?