Växelväljarspärr

Det finns två olika typer av växelväljarspärr – mekanisk och automatisk.

Mekanisk växelväljarspärr

p3007 mekanisk växelväljarspärr
M: Manuell växling1 – "+/–" eller "Sportläge".

Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan N och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.

Med spärrknappen intryckt kan spaken föras framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.

Automatisk växelväljarspärr

Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:

Parkeringsläge (P)

Stillastående bil med motorn igång:

  • Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.

Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock Parkeringsläge (P)

För att kunna föra växelväljaren från P till övriga växellägen måste bromspedalen vara nedtryckt och nyckelläget vara II.

Växlingsspärr – Neutral (N)

Om växelväljaren är i N-läge och bilen har stått stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är igång eller inte) är växelväljaren spärrad.

För att kunna föra växelväljaren från N till ett annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och nyckelläget vara II.

Deaktivera automatisk växelväljarspärr

P3-sv60/V60H Auto Gearshift Man Unlock

Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri, måste växelväljaren föras ur P-läget för att bilen ska kunna flyttas.

Ikon röd pil 1

Lyft gummimattan i facket bakom mittkonsolen och lokalisera ett hål2 för nyckelbladet i fackets botten.

Ikon röd pil 2

Sök fram en återfjädrande knapp nere i hålet med nyckelbladet, tryck ner knappen med bladet och håll.

Ikon röd pil 3

För växelväljaren ur P-läget och dra upp nyckelbladet.

Lägg tillbaka gummimattan.
  1. 1 Bilden är schematisk.
  2. 2 Det kan finnas 2 st hål – ett för nyckelbladet och ett som fixerar gummimattan.