Fjärrstarta värmare* via SMS1

Via SMS kontrolleras värmaren i bilen.

 OBS

Iakttag försiktighet med var bilen står parkerad när fjärrstart av värmare nyttjas eftersom värmaren avger avgaser.

 OBS

Varje delkommando följs av ett #-tecken. Meddelandet ska skrivas som en sträng utan mellanslag och avslutas med ett #- tecken, t.ex. # PIN-kod # 1 #

Telefonnummer

Meddelandet ska skickas till följande nummer: +46 70 903 20 40. För vissa mobiltelefoner är det möjligt att skapa en meddelandemall för att möjliggöra ett enklare och snabbare handhavande.

Direktkommandon

För att starta värmen direkt:

 1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # 1 #
 2. Skicka meddelandet.

Om värmaren är igång och ska stängas av direkt:

 1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # 0 #
 2. Skicka meddelandet.

Tidkommandon

Om ny tid ska läggas in avslutas meddelandet med önskat klockslag, t.ex. 17302.

Ändra och aktivera T1:

 1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # 11 # Tidpunkt #
 2. Skicka meddelandet.

Ändra och aktivera T2:

 1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # 12 # Tidpunkt #
 2. Skicka meddelandet.

Om en sedan tidigare inlagd tidpunkt önskas aktiverad:

Aktivera T1:

 1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # 11 #
 2. Skicka meddelandet.

Aktivera T2:

 1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # 12 #
 2. Skicka meddelandet.

För att avbryta en sedan tidigare planerad värmarstart måste inställd tidpunkt avaktiveras.

För att avaktivera T1:

 1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # 01 #
 2. Skicka meddelandet.

För att avaktivera T2:

 1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # 02 #
 2. Skicka meddelandet.

Om värmaren inte startar

Det finns situationer där värmaren inte kan starta via SMS. Då skickas ett SMS med texten “Värmaren kunde ej starta!” till det mobilnummer som försökt initiera tjänsten.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Bilar med Volvo On Call*
 3. 2 Tidpunkt avrundas alltid till närmaste 5- minuters intervall.