Trippmätare

Trippmätarens display syns i kombiinstrumentet.
P3-1320 Trip meter
Trippmätare, digitalt instrument.
  1. Ikon röd cirkel 1Display för trippmätare1

De båda trippmätarna T1 och T2 används för att mäta korta sträckor. Sträckans längd visas i displayen.

Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa önskad mätare.

Ett långt tryck (tills ändring sker) på vänster rattspaks RESET-knapp nollställer visad trippmätare. För mer information, se Färddator.

  1. 1 Displayens utseende kan skilja beroende på instrumentvariant.

Relaterade dokument