Körfältsassistans (LDW) – funktion

Vissa inställningar kan göras för funktionen Körfältsassistans (Lane Departure Warning).

Av & På

P3-1020-sv60 LDW - PÅ-knapp

Tryck på mittkonsolens knapp för att aktivera eller stänga av funktionen. Knappens lampa lyser när funktionen är påslagen.

Funktionen kompletteras i kombiinstrumentet med självförklarande grafik i olika situationer.

Personliga inställningar

Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm via menysystemet i MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

Välj bland alternativen:

  • På vid start – Funktionen försätts i beredskapsläge vid varje motorstart. I annat fall fås samma värde som fanns när motorn stängdes av.
  • Ökad känslighet – Känsligheten ökar, ett larm kommer tidigare och färre begränsningar gäller.