Kollisionsvarnare*

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cyklist eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning.

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" aktiveras i situationer där föraren egentligen borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är konstruerad för att aktiveras så sent som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" kan förhindra en kollision eller sänka kollisionshastigheten.

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" ska inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren enbart förlitar sig på Kollisionsvarnare med auto-broms och låter den bromsa, kommer en kollision att ske förr eller senare.

Två systemnivåer

Beroende av hur bilen är utrustad, kan funktionen "Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" förekomma i två varianter:

Nivå 1

Föraren enbart varnas1 för uppdykande hinder med visuella och akustiska signaler – ingen automatisk bromsning ingriper, föraren måste själv bromsa.

Nivå 2

Föraren varnas för uppdykande hinder med visuella och akustiska signaler – bilen bromsas automatiskt om föraren inte själv agerar inom rimlig tid.

 Viktigt

Underhåll av i "Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" ingående komponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Ingen varning för cyklister med "Nivå 1".