V60

2016 Late

BLIS*

BLIS (Blind Spot Information) är en funktion konstruerad för att ge föraren stöd i körning i tät trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.

BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
  • fordon i den döda vinkeln
  • snabbt upphinnande fordon i vänster och höger körfält närmast eget fordon.
BLIS-funktionen CTA (Cross Traffic Alert) är en förarhjälp avsedd att varna för:
  • korsande trafik då bilen backas.

 Varning

BLIS är ett kompletterande hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer.

BLIS är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.

BLIS kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att utföra filbyten på ett trafiksäkert sätt.

Översikt

P4-1220-BLIS Mirror
BLIS-lampans placering1.
  1. Ikon röd cirkel 1Indikeringslampa
  2. Ikon röd cirkel 2BLIS-symbol

 OBS

Lampan tänds på den sidan av bilen där systemet har upptäckt fordonet. Om bilen skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt, tänds båda lamporna.

Underhåll

BLIS-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare.

P3-1420-v60 CrossTrafficAlert sensor
Håll denna yta ren – även på vänster sida.
  • För optimal funktion är det viktigt att ytorna framför sensorerna hålls rena.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.

Var det här till hjälp?