Digitalradio (DAB)*

DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt sändningssystem för radio. Bilen stödjer DAB, DAB+ och DMB.

 OBS

Täckning för DAB finns inte på alla ställen. Om täckning saknas visas meddelandet Ingen mottagning i bildskärmen.
  1. * Tillval/tillbehör.