V60

2016 Late

Kylvätska – kvalitet och volym

Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vatten1, se förpackning.

 OBS

Alla motorer finns inte på alla marknader.

V60

Motor2

Volym

(liter)

T2B4154T58,3 (8,73)
T3B4154T4
T3B4154T6
T3B4204T37
T4B4204T19
T5/Bi-FuelB4204T11
T5B4204T15
T5B4204T41
T6 / T6 AWDB4204T9
D2D4204T88,9 (9,23)
D2D4204T20
D3D4204T9
D4D4204T14
D5D4204T11
D4 AWDD5244T218,9
  1. 1 Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
  2. 2 Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar.
  3. 3 Gäller bil med bränsledriven värmare.

Related documents

Var det här till hjälp?