Kupébelysning

Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med knappar i reglagen ovanför framsätena och baksätet.
P3 V60H främre takbelysning kupé
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.
 1. Ikon röd cirkel 1Läslampa vänster sida
 2. Ikon röd cirkel 2Läslampa höger sida
 3. Ikon röd cirkel 3Kupébelysning

All belysning i kupén kan tändas och släckas manuellt inom 30 minuter från det att:

 • motorn har stängts av och bilens elsystem är i nyckelläge 0
 • bilen har låsts upp men motorn har inte startats.

Främre takbelysning

Läslamporna fram tänds eller släcks med ett tryck på respektive knapp i takkonsolen.

Bakre takbelysning

P3 V60H bakre takbelysning kupé
Bakre takbelysning.

Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på respektive knapp.

Instegsbelysning

Instegsbelysningen (och kupébelysningen) tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.

Handskfacksbelysning

Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks när luckan öppnas eller stängs.

Makeup-spegelbelysning

Belysningen till makeup-spegeln tänds respektive släcks då locket öppnas eller stängs.

Belysning i lastutrymme

Belysningen i lastutrymmet tänds respektive släcks då bakluckan öppnas eller stängs.

Belysningsautomatik

Med knappen för kupébelysning kan tre lägen väljas för belysningen i kupén:

 • Av – höger sida intryckt, belysningsautomatiken är deaktiverad.
 • Neutralläge – belysningsautomatiken är aktiverad.
 • – vänster sida intryckt, kupébelysningen är tänd.

Neutralläge

När knappen är i neutralläge, tänds och släcks kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.

Kupébelysningen tänds och förblir tänd i 30 sekunder om:

Kupébelysningen släcks när:

 • motorn startar
 • bilen låses.

Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två minuter om någon av dörrarna är öppen.

Om någon belysning tänds manuellt och bilen låses kommer den att släckas automatiskt efter två minuter.

Stämningsljus*

När den vanliga kupébelysningen har slocknat och motorn går lyser några lysdioder, bl.a. en i takbelysningen för att ge ett svagt ljus och förhöja stämningen under färd. Ljuset gör det också lättare att under den mörka tiden på dygnet se föremål i förvaringsfack etc. Denna belysning slocknar en liten stund efter den vanliga kupébelysningen när bilen låses. Ljusstyrkan regleras med tumhjulet på ljusreglaget.

 1. * Tillval/tillbehör.