Spolarvätska – påfyllning

Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Vid temperaturer under fryspunkten ska spolarvätska med frostskydd användas.
P3-1320-S60/V60-refilling washing fluid

Påfyllnad av spolarvätska sker genom öppning av blått lock.

Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.

 OBS

Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren kommer ett meddelandet om att man ska fylla på spolarvätska tillsammans med symbol P3/P4-1517-Washer fluid -symbol visas i kombiinstrumentet.

Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall väderlek och under fryspunkten.

 Viktigt

Använd Volvos original spolarvätska eller motsvarande med rekommenderad pH mellan 6 och 8, i brukslösning (t.ex. 1:1 med neutralt vatten).

 Viktigt

Använd spolarvätska med frostskydd när temperaturen är under fryspunkten så att det inte fryser i pump, behållare och slangar.

Volym:

  • Bilar med strålkastarrengöring: 5,4 liter.
  • Bilar utan strålkastarrengöring: 4,0 liter.

Var det här till hjälp?