Låsning/upplåsning – inifrån

Samtliga dörrar och baklucka kan låsas eller låsas upp samtidigt med förardörrens och passagerardörrens* knapp för centrallåsning.

Centrallås

P3-s60/V60H Centrallås-knapp förardörr
Centrallås.
  • Tryck in knappens ena sida P3-820 Remote key - Icon Lock för att låsa – den andra sidan P3-820 Remote key - Icon Unlock låser upp.

Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor samtidigt.*

Upplåsning

Från insidan kan en dörr låsas upp på två olika sätt:

  • Tryck på centrallåsknappen P3-820 Remote key - Icon Unlock.

Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor* samtidigt (se även Genomvädringsfunktion).

  • Dra i öppningshandtaget och öppna dörren – dörren låses upp och öppnas i ett moment.

Lampa i låsknapp

Centrallås finns i två varianter – lampan i förardörrens centrallåsknapp har olika betydelse beroende av variant.

Med centrallåsknapp i enbart förardörr, övriga dörrar saknar knapp:

  • Tänd lampa betyder att alla dörrar är låsta.

Med centrallåsknapp i båda framdörrar och elektrisk låsknapp i vardera bakdörr:

  • Tänd lampa betyder att enbart aktuell dörr är låst. När samtliga knappar lyser är alla dörrar låsta.

Låsning

  • Tryck på centrallåsknappen P3-820 Remote key - Icon Lock – alla stängda dörrar låses.

Ett långt tryck stänger även alla sidorutor och taklucka samtidigt (se även Genomvädringsfunktion).

Låsknapp* bakdörrar

P3-sv60/V60H Bakdörr Låsknapp el
Knappens lampa lyser när dörren är låst.

Bakdörrarnas låsknapp låser enbart respektive bakdörr.

För att låsa upp dörren:

  • Dra i öppningshandtaget – dörren är upplåst och öppnad.

Automatisk låsning

Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka automatiskt.

Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?