Omkopplare för gasdrift*

För bilar med motoralternativet Bi-Fuel finns en omkopplare för att växla mellan gasdrift (CNG – Compressed Natural Gas) och bensindrift. Denna är placerad vid mittkonsolen.

Handhavande

P3-1517-V70 V60 Bi Fuel - CNG switch

Tryck på omkopplaren för att växla mellan gasdrift och bensindrift.

När omkopplingen sker kan ett klickande ljud höras i från lastutrymmet. Det är normalt – ljudet uppkommer då tankventilerna öppnas.

Omkopplaren har två lägen:
  • BI-FUEL lyser grönt – bilen körs på fordonsgas
  • BI-FUEL lyser orange – bilen körs på bensin (bränslemätare för fordonsgas är släckt).

Bilen startar alltid på bensin även om gasdrift är valt. När motorn startat byter systemet automatiskt till gasdrift – normalt inom några sekunder vid en varmstart.

Vid start med en kall motor tar det längre tid innan bilen byter till gasdrift för att säkerställa lägsta möjliga emissioner.

Varningslampa

Om varningslampan i omkopplaren tänds och/eller upprepade ljudsignaler hörs föreligger servicebehov. Bekräfta varningen genom att trycka på omkopplaren och uppsök närmaste verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?