Automatisk växellåda – Powershift*

Den automatiska växellådan Powershift överför drivkraften från motor till drivhjul med dubbla mekaniska kopplingslameller, till skillnad mot Geartronic vilken istället gör det med en hydraulisk momentomvandlare.
P3-1320-Geartronic shift pattern
D: Automatiska växellägen. +S–: Manuella växellägen. S: Sportläge*.

Powershift växellåda fungerar på samma sätt och har likadana reglage och funktioner som automatlådan Geartronic.

Ett undantag är funktionen ”Geartronic – Vinterläge”:

  • Med Powershift underlättas att komma iväg i halt väglag om 2:ans växel läggs i manuellt – istället för 3:ans växel med Geartronic.

Bogsering

Modell med växellådan Powershift bör inte bogseras eftersom den är beroende av motorgång för att få tillräcklig smörjning. Om bogsering ändå måste ske, ska sträckan göras så kort som möjligt och då med mycket låg hastighet.

Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller Geartronic, kan det verifieras genom att kontrollera beteckningen på växellådans dekal under motorhuven, Typbeteckningar. Beteckning ”MPS6” betyder att det är en Powershift – i annat fall är det automatlådan Geartronic.

Se även viktig information i avsnitt Bogsering.

Att tänka på

Växellådans dubbelkoppling har ett överlastskydd som aktiveras om den skulle bli för varm, t.ex. om bilen hålls stilla med gaspedalen i en uppförsbacke för länge.

En växellåda som blivit för varm märks genom att bilen upplevs skaka och vibrera, varningssymbolen tänds och kombiinstrumentet visar ett meddelande. Även vid långsam kökörning (10 km/h (6 mph) eller lägre) i uppförsbacke eller med påkopplat släpfordon kan växellådan bli för varm. Växellådan svalnar vid stillastående, med nedtryckt färdbroms och motorn på tomgång.

Överhettning vid körning i långsam kö kan undvikas genom att köra etappvis:

  • Stå stilla och vänta med foten på färdbromsen tills en lagom sträcka byggts upp i framförvarande trafik, kör fram ett stycke, stanna och vänta en stund igen med foten på bromsen.

 Viktigt

Använd färdbromsen för att hålla bilen still i ett uppförslut – håll inte bilen still med gaspedalen. Växellådan kan då överhettas.

Textmeddelande och åtgärd

I vissa situationer kan kombiinstrumentet visa ett textmeddelande samtidigt med att en symbol tänds.

SymbolMeddelandeKöregenskaperÅtgärd
Symbol informationVäxellådan varm Bromsa för att kylaSvårighet att hålla jämn hastighet med konstant motorvarv.Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med färdbromsen1.
Symbol varningVäxellådan varm Parkera snarast Låt motorn gåKraftigt huggande framdrivning av bilen.Växellådan överhettad. Parkera genast bilen på ett säkert sätt1.
Symbol informationVäxellådan kyls Låt motorn gåIngen drivning på grund av överhettad växellåda.Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.

Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med textmeddelandet uppmärksammas föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt förändrar köregenskaperna. Följ textmeddelandets anvisning i förekommande fall.

 OBS

Tabellens exempel är ingen indikation på att bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra skada på någon av bilens komponenter.

 Varning

Om varningssymbol kombinerad med texten Växellådan varm Parkera snarast Låt motorn gå ignoreras kan värmen i växellådan bli så hög att kraftflödet mellan motor och växellåda tillfälligt bryts för att hindra kopplingen från att haverera – bilen förlorar då drivningen och blir stillastående tills växellådans temperatur kylts till acceptabel nivå.

För fler möjliga textmeddelanden med deras respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se Meddelanden.

Ett textmeddelande slocknar automatiskt efter utförd åtgärd eller efter ett tryck på blinkerspakens OK-knapp.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.