Appar

Applikationer (appar) är tjänster som är möjliga att använda om bilen är ansluten till internet. Appar kan t.ex. vara av typen navigationstjänster, sociala medier, webbradio och musiktjänster.

För grundläggande användning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering.

För att kunna använda appar måste bilen först vara ansluten till internet.

En symbol visas uppe i högra hörnet på bildskärmen då bilen är ansluten till internet. Om ingen internetanslutning är tillgänglig meddelas detta i bildskärmen.

 OBS

Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.

Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik.

P3-1346-x60-Internet_Apps

Tryck på P3-1346-x60-Connectivity symbol i mittkonsolen och välj Appar för att visa tillgängliga appar1. Välj en app i listan och starta med OK/MENU.

Apparna laddas ner från internet till bilen och körs därifrån. Apparna laddas (uppdateras) varje gång dom startas, vilket innebär att internetuppkoppling krävs varje gång en app ska användas.

Apparna delar bilens platsinformation

Vissa appar kräver att man delar med sig av sin platsinformation. Apparna använder sig av GNSS (Global Navigation Satellite System) för att lokalisera bilen vilket innebär att bilens position kan komma att skickas även till Volvos tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörerna arbetar på uppdrag av Volvo och får endast behandla platsinformation i den utsträckning som krävs för att leverera tjänsten. Samtliga underleverantörer är bundna av avtal som ålägger dem att iaktta sekretess samt att behandla platsinformation i enlighet med gällande lag.

Inloggning

Vissa appar/tjänster kräver inloggning. Två typer förekommer:

  • Vissa appar kan kräva registrering hos app-/tjänsteleverantören. Vid uppstart av app informeras om behov av inlogging. Följ instruktionerna på skärmen för att registrera eller använd befintligt konto för att logga in.
  • Vissa appar/tjänster kräver inloggning med ett personligt Volvo ID. Registrera eller använd befintligt och få tillgång till flera förmånliga tjänster, t.ex. skicka en adress från en karttjänst på internet direkt till en navigationsapp eller Volvos navigationssystem*2. För mer information och hur du skapar ett konto, se .

Navigationstjänster

Navigationstjänster lämnar väginformation vilken leder fram till en förvald destination. All rekommenderad vägledning är dock inte alltid garanterat tillförlitlig eftersom situationer kan uppstå som ligger utanför systemets kapacitet och bedömningsförmåga, som t.ex. hastiga väderleksomslag.

 Varning

Tänk på följande:

  • Rikta all uppmärksamhet på vägen och lägg i första hand all koncentration på körningen.
  • Följ gällande trafiklagstiftning och kör med gott omdöme.
  • Vägförhållanden kan på grund av t.ex. väderförhållanden eller årstid göra vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.

 OBS

Det är möjligt att uppgradera till Sensus Navigation vilket innehåller fler funktioner och uppdatering av kartdata. Kontakta din återförsäljare.
  1. 1 Vilka appar som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
  2. * Tillval/tillbehör.
  3. 2 Sensus Navigation.