Däcktrycksövervakning*1

Däcktrycksövervakningen varnar med en kontrollsymbol i kombiinstrumentet när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck.

Det finns två system av däcktrycksövervakning, TM (Tyre Monitor) och TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)2. Vid osäkerhet om vilket system bilen har, öppna menysystemet MY CAR och sök fram bilens inställningar:

  • Menyn Däckövervakning används om det är TM.
  • Menyn Däcktryck används om det är TPMS.

För vissa marknader är däcktrycksövervakningen standard enligt lagkrav. Systemet ersätter inte vanligt underhåll av däck.

P3 USA Icon TPMS
Kontrollsymbol för däcktrycksövervakning.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Standard på vissa marknader.
  3. 2 Endast möjlig på S60/V60 Polestar med 350 hk.

Var det här till hjälp?