Transmissionsolja – kvalitet och volym

Föreskriven transmissionsolja och volym för respektive växellådsalternativ kan utläsas i tabellen.

Manuell växellåda

Manuell växellådaVolym (liter)Föreskriven transmissionsolja
M66ca 1,45 BOT 350 M3

 OBS

Växellådsoljan behöver inte bytas under normala körförhållanden. Vid ogynnsamma körförhållanden kan det dock vara nödvändigt.

Automatisk växellåda

Automatisk växellådaVolym (liter)Föreskriven transmissionsolja
TF-71SCca 6,8AW1
TF-80SCca 7,0AW1
TF-80SDca 7,0AW1
TG-81SC

ca 6,61

ca 7,52

AW1

 OBS

Växellådsoljan behöver inte bytas under normala körförhållanden. Vid ogynnsamma körförhållanden kan det dock vara nödvändigt.
  1. 1 Bensinmotorer
  2. 2 Dieselmotorer

Var det här till hjälp?