V60

2016 Late

Parkeringshjälp* – framåt

Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler på mittkonsolens bildskärm indikerar avstånd till upptäckta hinder.

Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid motorstart – strömbrytarens lampa för Av/På lyser. Stängs parkeringshjälpen av med knappen, slocknar lampan.

P3-sv60/V60H Parkeringshjälp Framåt

Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m. Ljudsignal för hinder framåt kommer från en av de främre högtalarna.

Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till 10 km/h (6 mph). Lampan i knappen är tänd för att indikera att systemet är påslaget. När hastigheten understiger 10 km/h (6 mph) aktiveras systemet igen.

 OBS

Parkeringshjälpen deaktiveras när parkeringsbromsen ansätts eller P-läge väljs i bil med automatisk växellåda.

 Viktigt

Vid montering av extraljus: Tänk på att dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?