Volymkontroll för avbrytande RDS-funktioner

De avbrytande RDS-funktionerna, t.ex. larm eller trafikinformation (TP), hörs med den volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under programavbrottet, sparas den nya nivån till nästa programavbrott.