Motor- och kupévärmare* – meddelanden

Symboler och displaymeddelanden gällande motor- och kupévärmaren skiljer sig beroende på om kombiinstrumentet är analogt eller digitalt.
Px-1420-Symbol Fuel heater

När värmaren är aktiverad lyser värmesymbolen i informationsdisplayen.

När något av tiduren är aktiverat, lyser symbolen för aktiverat tidur i displayen samtidigt som inställd tid visas intill symbolen.

P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - analog

Symbol för aktiverat tidur i analogt kombiinstrument.

P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - digital

Symbol för aktiverat tidur i digitalt kombiinstrument.

Tabellen visar förekommande symboler och displaytexter.

SymbolMeddelandeInnebörd
Px-1420-Symbol Fuel heaterVärmaren är påslagen och arbetar.

Px-1420-Symbol Fuel heater

P3007-Symbol LågBatterinivå

Bränsledriven värmare stoppad Batteri i sparlägeVärmaren stoppad av bilens elektronik för att möjliggöra motorstart.

Px-1420-Symbol Fuel heater

Symbol bränslenivå

Bränsledriven värmare stoppad Låg bränslenivåStart av värmaren är inte möjlig p.g.a. för låg bränslenivå – detta för att möjliggöra motorstart samt ca 50 km körning.
Px-1420-Symbol Fuel heater serviceBränsledriven värmare Service erfordrasVärmaren ur funktion. Kontakta en verkstad för reparation. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.

En displaytext slocknar automatiskt efter en stund eller efter ett tryck på blinkerspakens OK-knapp.

  1. * Tillval/tillbehör.