Säkerhetsbälte – ta på

En inbromsning kan få svåra följder om inte säkerhetsbältet används. Se därför till att samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet under färd.

Ta på säkerhetsbältet innan körningen påbörjas.

Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom att skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.

P3-1020-S60 V60 Correct seat belt position in front seat
Korrekt placerat säkerhetsbälte.
P3-1020 S60 V60 Incorrect seat belt position in front seat
Felplacerat säkerhetsbälte. Bältet måste ligga in på axeln.
P3-1020-S60 V60 Seat belt height adjustment
Höjdjustering av säkerhetsbältet. Tryck in knappen och flytta bältet i höjdled. Positionera bältet så högt som möjligt utan att det skaver mot halsen.

I baksätet passar låstunga endast i avsett lås1.

Tänk på

Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
  • om det dras ut för snabbt
  • vid bromsning och acceleration
  • om bilen lutar kraftigt.
  1. 1 Vissa marknader.

Var det här till hjälp?