Symboler i bildskärm

Översikt av symboler som kan visas i bildskärmens aktivitets-/statusfält.
P3-1346-Symbols on screen
Aktivitets-/statusfält.

I aktivitets-/statusfältet visas vilka de pågående aktiviteterna är och i vissa fall dess status. På grund av begränsat utrymme i fältet visas inte alla aktivitets-/statussymboler hela tiden.

SymbolInnebörd
P3-1346-x60-Symbol-BT connecting
Ansluter till internet via Bluetooth®.
P3-1346-x60-Symbol-BT connected
Ansluten till internet via Bluetooth®.
P3-1346-x60-Symbol-BT not connected
Ej ansluten till internet via Bluetooth®.
P3/P4-1420-Symbol-WiFi-connecting
Ansluter till internet via Wi-Fi.
P3-1346-x60-Symbol-WiFi-connected
Ansluten till internet via Wi-Fi.
P3/P4-1420-Symbol-WiFi-connection failed
Ej ansluten till internet via Wi-Fi.
P3-1346-x60-Symbol-Car modem connecting

Ansluter till internet via bilmodem*1.

Staplarna visar signalstyrkan i mobiltelefonnätet och under staplarna visas vilken anslutningstyp som används.

P3-1346-x60-Symbol-connection type
Ansluten till internet via bilmodem*1.
P3-1346-x60-Symbol-Car modem not connected
Ej ansluten till internet via bilmodem*1.
P3-1346-x60-Symbol-Roaming
Bilmodemet*1 anslutet till internet via roaming (vid vistelse i nätverk utomlands).
P3-1346-x60-Symbol-position sending
Symbolen visas då bilens position skickas.
P3-1346-x60-Symbol-phone-connected
Telefon ansluten till bilen.
P3-1346-x60-Symbol-phone-missed call
Missat samtal.
P3-1346-x60-Symbol-phone-ongoing call
Samtal pågår.
P3-1346-x60-Symbol-phone-message recieved
Oläst textmeddelande.
P3-1346-x60-Symbol-microphone muted
Mikrofon avstängd.
P3-1346-x60-Symbol-sound muted
Ljud avstängt (MUTE).
P3-P4-VOC-1420-Symbol-SOS
SOS-tjänst*1 aktiv.
P3-P4-VOC-1420-Symbol-ON CALL
ON CALL-tjänst*1 aktiv.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Endast bilar med Volvo On Call.