Torkarblad

Torkarblad sveper bort vatten från vind- och bakrutan. Tillsammans med spolarvätska rengör de rutorna och säkerställer sikten vid körning.

Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge när de ska bytas.

Serviceläge

P3-1320-x60-Torkarblad serviceläge
Torkarblad i serviceläge.

För att det ska vara möjligt att byta, tvätta eller lyfta torkarbladen (till exempel vid avskrapning av is från vindrutan) måste de vara i serviceläge.

 Viktigt

Innan torkarbladen sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastfrusna.
Sätt fjärrnyckeln i startlåset1 och tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I. För detaljerad information om nyckellägen, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.
Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen igen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge 0.
För inom 3 sekunder höger rattspak uppåt och håll den kvar i ca 1 sekund.
Torkarna går då och ställer sig rakt upp.

Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort tryck på START/STOP ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid start av bilen).

 Viktigt

Om torkararmarna i serviceläge har fällts upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot vindrutan innan torkarna aktiveras. Detta för att undvika att lacken på motorhuven skrapas.

Byte av torkarblad

p3007 byte av torkarblad 1
p3007 byte av torkarblad 2
p3007 byte av torkarblad 3
Ikon grå fyrkant 1

Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut parallellt med torkararmen.

Ikon grå fyrkant 2

Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.

Ikon grå fyrkant 3

Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.

Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.

Torkarna återgår från serviceläge till utgångsläge vid ett kort tryck på START/STOP ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid start av bilen).

P3-1320-x60-Rengöring torkarblad

 OBS

Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.

Byte av torkarblad bakruta

P3-15w46-V60/V60VCC/V60H-Rear wiper
Fäll torkararmen utåt.
Vinkla ut torkarbladet något från torkararmen.
Greppa runt torkararmen och med hjälp av kraft från tummen tryck (vid pilen) bladet framåt för att få loss bladet.
Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
Fäll tillbaka torkararmen.

Rengöring

För rengöring av torkarblad och vindruta, se Biltvätt.

 Viktigt

Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.
  1. 1 Inte nödvändigt i bil med nyckelfritt start- och låssystem.