V60

2016 Late

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt

Stabilitetssystemet ESC (Electronic Stability Control) hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar bilens framkomlighet.
Px-1420-Antisladd symbol ESC - tabell

Vid inbromsning kan ESC-systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag kan bilen accelerera långsammare än förväntat.

 Varning

Stabilitetssystemet ESC är ett kompletterande hjälpmedel – det kan inte hantera alla situationer i alla väglag.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.

ESC-systemet består av följande funktioner:

  • Antisladdfunktion
  • Antislirfunktion
  • Dragkraftsfunktion
  • Motorbromskontroll – EDC
  • Corner Traction Control – CTC
  • Släpfordonsstabilisator – TSA

Antisladdfunktion

Funktionen kontrollerar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.

Antislirfunktion

Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot vägbanan under acceleration.

Dragkraftsfunktion

Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft från det drivhjul som slirar till det drivhjul som inte slirar.

Motorbromskontroll – EDC

EDC (Engine Drag Control) förhindrar ofrivillig hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt underlag.

Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.

Corner Traction Control – CTC*

CTC kompenserar för understyrning och tillåter högre acceleration i en kurva än normalt utan hjulspinn på innerhjulet, t.ex. vid en svängande motorvägspåfart för att snabbt komma upp i rådande trafiktempo.

Släpfordonsstabilisator* – TSA1

Släpfordonsstabilisatorns funktion är att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning. För mer information, se Körning med släpvagn*.

 OBS

Funktionen deaktiveras om föraren väljer Sport-läge.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Trailer Stability Assist ingår vid installation av Volvo original dragkrok.

Var det här till hjälp?