Meddelanden

Samtidigt som en varnings-, informations- eller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.
MeddelandeInnebörd
Stanna snarast1Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstad2.
Stanna motorn1Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstad2.
Service snarast1Kontakta en verkstad2 för omgående kontroll av bilen.
Service erfordras1Kontakta en verkstad2 för kontroll av bilen så snart som möjligt.
Se handbok1Läs ägarmanualen.
Boka tid för serviceDags att boka service – kontakta en verkstad2.
Tid för serviceDags för service – kontakta en verkstad2. Tidpunkten påverkas av antal körda mil, antal månader sedan senaste service, motorns gångtid och oljekvalitet.
Tid för service överskridenFöljs inte serviceintervall täcker inte garantin eventuellt skadade delar – kontakta en verkstad2.
Växellåda Oljebyte erfordras Kontakta en verkstad2 för kontroll av bilen så snart som möjligt.
Växellåda Minskad prestanda

Växellådan klarar inte full kapacitet. Kör försiktigt tills meddelandet slocknar3.

Vid upprepad visning – kontakta en verkstad2.

Växellådan varm Sänk hastighetenKör lugnare eller stanna bilen på ett säkert sätt. Lägg ur växeln och låt motorn gå på tomgång tills meddelandet slocknar3.
Växellådan varm Stanna snarast Låt svalnaKritiskt fel. Stanna genast bilen på ett säkert sätt och kontakta en verkstad2.
Tillfälligt avstängd1En funktion har tillfälligt stängts av och återställs automatiskt under körning eller efter omstart.
Låg batterispänning StrömsparlägeLjudsystemet avstängt för att spara energi. Ladda batteri.
  1. 1 Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.
  2. 2 En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
  3. * Tillval/tillbehör.
  4. 3 För mer information rörande automatisk växellåda, se Automatisk växellåda – Geartronic*.