Adaptiv farthållare* – översikt

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Handhavande av den Adaptiva farthållaren och rattens knappsats varierar beroende på om bilen är utrustad med fartbegränsare1 eller inte.

Adaptiv farthållare med Fartbegränsare

P4-1220-ACCmedSL Rattknappar
 1. Ikon röd cirkel 1Farthållare – På/Av.
 2. Ikon röd cirkel 2Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
 3. Ikon röd cirkel 3 Beredskapsläge
 4. Ikon röd cirkel 4Tidsavstånd – Öka/minska.
 5. Ikon röd cirkel 5Aktivera och justera hastighet.
 6. Ikon röd cirkel 6 Grön markering vid lagrad hastighet (VIT = beredskapsläge).
 7. Ikon röd cirkel 7Tidsavstånd
 8. Ikon röd cirkel 8 ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT = beredskapsläge).

Adaptiv farthållare utan Fartbegränsare

P4-1220-ACCutanSL Rattknappar
 1. Ikon röd cirkel 1Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
 2. Ikon röd cirkel 2 Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
 3. Ikon röd cirkel 3Tidsavstånd – Öka/minska.
 4. Ikon röd cirkel 4Aktivera och justera hastighet.
 5. Ikon röd cirkel 5(Används ej)
 6. Ikon röd cirkel 6 Grön markering vid lagrad hastighet (VIT = beredskapsläge).
 7. Ikon röd cirkel 7Tidsavstånd
 8. Ikon röd cirkel 8 ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT = beredskapsläge).
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.

Var det här till hjälp?