Radarsensor

Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar eller större fordon i samma körriktning, i samma körfält.

Radarsensorn används av följande funktioner:

  • Avståndsvarning*
  • Adaptiv farthållare*
  • Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare*

 Viktigt

Vid synlig skada på bilens grill eller vid misstanke om att radarsensorn kan vara skadad:

  • Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Funktionen kan helt eller delvis utebli – alternativt fungera felaktigt – om grillen, radarsensorn eller dess konsol är skadad eller har lossnat.

Modifiering av radarsensorn kan göra den olaglig att använda.

  1. * Tillval/tillbehör.