Däcktrycksövervakning (TPMS)*1 – rekommendationer

Rekommendationer för däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).
 • Volvo rekommenderar att TPMS-sensorer monteras på alla bilens hjul, även vinterhjul.
 • Volvo rekommenderar inte att sensorer flyttas mellan olika hjul.
 • Reservhjulet är inte utrustat med TPMS-sensor.
 • Om reservhjul eller hjul utan TPMS-sensor används kommer felmeddelandet Däcktryckssystem Service erfordras att visas i kombiinstrumentet.
 • Kontrollera alltid systemet efter hjulbyte för att säkerställa att ersättningshjulen fungerar med systemet.
 • Om ett hjul har ändrats, eller om TPMS-sensorn flyttats till ett annat hjul ska tätning, mutter och ventilkärna bytas ut.
 • Vid installation av TPMS-sensor ska bilen vara avstängd i minst 15 minuter, annars kommer ett felmeddelande att visas i kombiinstrumentet.

 Varning

När ett däck utrustat med TPMS pumpas, håll pumpens munstycke rakt mot ventilen för att inte skada ventilen.

 OBS

 • Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
 • Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.

 OBS

Om du vill byta däckdimensionen så måste TPMS-systemet omkonfigureras. För ytterligare information – kontakta en Volvoåterförsäljare.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Endast möjlig på S60/V60 Polestar med 350 hk.

Var det här till hjälp?