Däcktrycksövervakning (TPMS)*1 – däckstatus

Med däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) är det möjligt att kontrollera däckstatus i mittkonsolens bildskärm.

System- och däckstatus

Systemets och däckens aktuella status kan kontrolleras, se MY CAR.
Öppna menysystemet MY CAR.
Välj menyn Däcktryck.
Status för däcktrycken visas med en färgkod.

Statusen är färgkodad för varje däck enligt följande:

  • Helgrönt: systemet fungerar normalt och däcktrycket i samtliga däck ligger något över rekommenderad nivå.
  • Gult hjul: motsvarande däck har för lågt tryck.
  • Rött hjul: motsvarande däck har mycket lågt tryck.
  • Samtliga hjul gråa: systemet är inte tillgängligt för tillfället. Det kan vara nödvändigt att köra bilen i några minuter i en hastighet över 30 km/h (20 mph) innan systemet åter blir aktivt.
  • Samtliga hjul gråa och meddelandet Däcktryckssystem Service erfordras: ett fel har uppstått i systemet. Kontakta en Volvoåterförsäljare eller -verkstad.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Endast möjlig på S60/V60 Polestar med 350 hk.

Var det här till hjälp?