Påfyllning av fordonsgas*

Att tänka på vid tankning av fordonsgas (CNG – Compressed Natural Gas) för bilar med motoralternativet Bi-Fuel.

Påfyllning

Fordonsgas fylls på i gasnippeln som sitter bredvid tanklocket innanför tankluckan.

P3-1517-V70 V60 Bi Fuel - Fuel Cap
Öppna tankluckan och ta bort nippelns skyddslock.
Tryck munstycket mot nippeln och se till att slangens munstycke sitter fast genom att vrida handtaget på munstycket åt vänster.
Håll sedan startknappen på gaspumpen intryckt i ca 5 sekunder.
Tanken fylls på ett par minuter.
Ta bort munstycket genom att vrida dess hantag åt höger.
Sätt tillbaka nippelns skyddslock och stäng tankluckan.

Tankstationer för fordonsgas

P3-1517 V70 V60 CNG-sign Bi Fuel

Vägmärke för tankstationer som erbjuder fordonsgas.

  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?