V60

2016 Late

BLIS* – handhavande

BLIS (Blind Spot Information) är en funktion konstruerad för att ge föraren stöd i körning i tät trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.

Aktivera/deaktivera BLIS

BLIS aktiveras vid motorstart vilket bekräftas av att dörrpanelernas indikeringslampor blinkar en gång.

P3-sv60/V60H BLIS På-/Av-knapp
Knapp för aktivering/deaktivering.

BLIS-funktionen kan deaktiveras/aktiveras med ett tryck på mittkonsolens BLIS-knapp.

Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR.

När BLIS deaktiveras/aktiveras slocknar/tänds lampan i knappen och kombiinstrumentet bekräftar ändringen med ett textmeddelande – vid aktivering blinkar dörrpanelernas indikeringslampor en gång.

För att släcka meddelandet:

  • Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.

eller

  • Vänta ca 5 sekunder – meddelandet slocknar.

När fungerar BLIS

P4-1220- BLIS Princip
Princip för BLIS: 1. Zon i död vinkel. 2. Zon för snabbt upphinnande fordon.

BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter över 10 km/h (6 mph).

Systemet är konstruerat för att reagera då:

  • eget fordon blir omkört av andra fordon
  • eget fordon blir snabbt upphunnet av annat fordon.

När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1, eller ett snabbt upphinnande fordon i zon 2, lyser dörrpanelens BLIS-lampa med fast sken. Om föraren i det läget aktiverar körriktningsvisaren åt den sida som varningen ges, kommer BLIS-lampan att övergå från fast sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.

 Varning

BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.

BLIS fungerar inte när bilen backas.

Begränsningar

  • Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar. BLIS kan inte detektera detta tillstånd.
  • Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom sensorernas yta.
  • BLIS deaktiveras då ett släpfordon ansluts till bilens elsystem.

 Viktigt

Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas komponenter eller omlackering av stötfångare får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?