DAB till DAB*-länk

DAB till DAB-länkning innebär att DAB-radion kan gå från en kanal med dålig eller ingen mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp med bättre mottagning.

Viss fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp. Det kan bli tyst en tid mellan det att den aktuella kanalen slutar vara tillgänglig till dess den nya kanalen blir tillgänglig.

För att aktivera/deaktivera, tryck i DAB-källans normalvy på OK/MENU och välj DAB-DAB-länkning.
  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument