Internetkarta1 – resvägsalternativ

Resvägsalternativ innehåller inställningar för resvägstyp och val för att anpassa resväg.

Resvägstyp

P3/P4-1420-IMAP-menu-Route options

För att nå resvägstyp, tryck i navigationskällans normalvy på OK/MENU och välj InställningarResvägsalternativResvägstyp.

Här kan olika typer av resväg väljas. Aktivera önskat alternativ med OK.

 • Snabb med trafikanpassning – kort restid med minimal köbildning.
 • Snabb – kort restid prioriteras.
 • Kort – kort vägsträcka prioriteras. Rutten kan även ledas via mindre vägar.

Anpassa resväg

För att anpassa resväg, tryck i navigationskällans normalvy på OK/MENU och välj InställningarResvägsalternativ.

För att undvika ett eller flera av bildskärmens listade inslag längs resvägen, markera inslaget + OK.

 • Undvik motorvägar
 • Undvik vägtullar
 • Undvik tunnlar
 • Undvik färjor
 • Undvik biltåg

 OBS

 • Om en resplan är upplagd när dessa val görs, kan viss fördröjning ske efter att ett alternativ bockats i/avbockats eftersom resplanen måste omberäknas.
 • Om tunnlar, vägtullar och motorvägar är bortvalda undviks dessa i möjligaste mån och används endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
 1. 1 Gäller vissa marknader.