Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – handhavande

Stabilitetssystemet ESC (Electronic Stability Control) hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar bilens framkomlighet.

Val av nivå – Sport-läge

ESC-systemet är alltid aktiverat – det kan inte stängas av.

Px-1420-Antisladd symbol ESC Off/Sportläge

Föraren kan dock välja Sport-läge vilket ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse.

Sport-läge väljs i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

Vid Sport-läge känner systemet av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan det ingriper och stabiliserar bilen.

Om föraren t.ex. avbryter en kontrollerad sladd genom att släppa gaspedalen, ingriper ESC-systemet och stabiliserar bilen.

Med Sport-läge erhålls även maximal dragkraft om bilen kört fast eller vid körning i löst underlag – t.ex. sand eller djup snö.

Px-1420-Antisladd symbol ESC Off/Sportläge - tabell

Sport-läget indikeras i kombiinstrumentet med att denna symbol lyser med fast sken tills föraren väljer bort funktionen eller tills motorn stängs av – efter nästa motorstart är ESC-systemet tillbaka i dess normalläge igen.