Larmsignaler

Vid utlöst larm ljuder en siren och samtliga körriktningsvisare blinkar.
  • En siren ljuder under 30 sekunder eller tills larmet stängs av. Sirenen har eget batteri och fungerar oberoende av bilens startbatteri.
  • Samtliga körriktningsvisare blinkar i 5 minuter eller tills larmet stängs av.