Tunneldetektering*

Tunneldetekteringen växlar belysningen från varselljus till halvljus när bilen körs in i en tunnel.

Funktionen Tunneldetektering finns i bil med regnsensor*. Sensorn känner av ingången till en tunnel och ställer om belysningen från varselljus till halvljus. Ca 20 sekunder efter att bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till varselljus. Körs bilen in i ännu en tunnel inom denna tid, behålls halvljuset på. På så sätt undviks täta förändringar av bilens ljus.

Observera att ljusreglagets vred måste stå i läge P3-1220 Symbol AUTO in light switch module för att tunneldetekteringen ska fungera.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument