Bränsleekonomisk körning

Kör ekonomiskt och spara samtidigt miljön genom att köra mjukt och förutseende, samt anpassa körsätt och hastighet till den rådande situationen.
 • Ta hjälp av ECO Guide* som indikerar hur bränsleekonomiskt bilen körs, se Eco guide & Power guide*.
 • För lägsta bränsleförbrukning, aktivera Körläge ECO1.
 • Använd frihjulsfunktionen Eco Coast2 – motorbromsen upphör vilket medför att bilens rörelseenergi används till att rulla längre sträckor.
 • Kör på högsta möjliga växel, anpassad efter aktuell trafiksituation och väg – lägre varvtal ger lägre förbrukning. Ta hjälp av växelindikatorn3.
 • Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera inbromsningar.
 • Hög hastighet ger ökad bränsleförbrukning – luftmotståndet ökar med hastigheten.
 • Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre iväg med normal belastning direkt efter start – en kall motor drar mer bränsle än en varm.
 • Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO-däcktryck för bästa resultat, se Däck – godkända däcktryck.
 • Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en återförsäljare.
 • Använd inte vinterdäck då vintersäsongen är över.
 • Töm bilen på onödiga saker – ju mer last desto högre bränsleförbrukning.
 • Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där så kan ske utan risk för andra trafikanter.
 • Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer förbrukningen – ta bort lasthållare som inte används.
 • Undvik att köra med öppna fönster.

För information om Volvo Personvagnars miljöfilosofi, se Miljöfilosofi.

För mer information om bränsleförbrukning, se Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

 Varning

Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis i nedförslut, detta inaktiverar viktiga system såsom styr- och bromsservo.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Gäller automatisk växellåda.
 3. 2 Se "Körläge ECO".
 4. 3 Gäller manuell växellåda.