Navigation* – kart- och systeminformation

Volvo erbjuder ett antal kartor vilka täcker olika delar av världen. En karta består av kart- och vägdata med tillhörande information.

Vid uppdatering överförs ny information till navigationssystemet och gammal inaktuell tas bort.

Systeminformation

P3-1346-NAV-Melco Meny Inställn System-info-2
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och väljInställningarSysteminformation.
Ett utdrag av aktuell status i navigationssystemet visas, t.ex. aktuell sändare av trafikinformation och operativ kartdata samt kartversion.

Kartor – innehåll

Kartor utvecklas med utökad information och uppdateras fortlöpande.

 OBS

Kartdata har inte 100-procentig täckning i alla områden/länder.

Systemets täckningsområde är under ständig utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara nödvändig.

Se support.volvocars.com för information om kartor och annat relaterat till Sensus Navigation.

Kartområden

Bilens navigationssystem varierar beroende av marknad. Vid behov av att ändra kartområde – kontakta en Volvoåterförsäljare för information om tillvägagångssätt.

Uppdatering av kartor

Uppdaterad kartdata laddas ner från internet1 till ett USB-minne2. Överföring av nerladdad uppdatering till bilens navigationssystem görs därefter via bilens USB-anslutning vilket är placerad i tunnelkonsolens bakre förvaringsfack.

 OBS

Innan uppdatering av bilens kartdata påbörjas:

  • Läs först igenom information och instruktioner från internet relaterat nerladdning och uppdatering av kartdata.

Vid frågor om uppdatering – kontakta en Volvoåterförsäljare eller se support.volvocars.com.

Uppdatering

Följ bildskärmens anvisningar för att uppdatera navigationssystemet – där visas var i processen uppdateringen befinner sig samt ungefärlig återstående tid.

 OBS

Under uppdatering är flera av Infotainmentfunktionerna avstängda eller reducerade.
Starta motorn.
Anslut USB-minnet med uppdateringen till bilens USB-kontakt och följ bildskärmens anvisningar.
Bildskärmen visar Kartuppdatering klar. Navigationssystemets samtliga funktioner kan åter användas.

 OBS

Uppdatering av kartdata kan i vissa fall även tillföra nya funktioner, vilka inte finns beskrivna i denna manual.

Fortsätta avbruten uppdatering

Om uppdateringen inte är klar vid motoravstängning fortsätter processen där den avbröts vid nästa motorstart, såvida USB-minnet fortfarande är anslutet. Om USB-minnet ej är anslutet - starta motorn och anslut sedan USB-minnet.

Bildskärmen visar Kartuppdatering klar när uppdateringen är genomförd.